Niedziela - 11 III 2024r.

11:00 - Do Op. B. za przycz MBNP z podz. za otrz. łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Wojciecha Kuchcik z ok.25r. ur.