Sobota - 10 III 2024r.

15:00 - Do Op. B. za przycz MBNP z podz. za otrz. łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Róży Kacer z ok. 70r. ur.