Sobota - 10 III 2024r.

13:00 - Do Op. B. za przycz MBNP z podz. za otrz. łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Weroniki Naczyńskiej z ok.50r. ur.