Poniedziałek - 05 III 2023r.

18:00 - Za + Łucję i Józefa Tkocz.