Niedziela - 04 III 2024r.

11:00 - Do Op. B. za przycz MB Fatimskiej z podz. za otrz. łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Jana Węgrzyk z ok. 80r. ur.
Chrzest: Kajetan Marcin Chrosnik.