Niedziela - 04 III 2022r.

07:00 - Za Dusze w czyśćciu cierpiące.