Sobota - 03 III 2024r.

14:00 - Z ok. 80r. ur. Anny Groborz z podz. Za odebrane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie dla jubilatki i całej rodziny.