Piątek - 02 III 2024r.

18:00 - Za + Annę i Józefa Kłosek, rodziców i rodzeństwo z obu stron.