Czwartek - 01 III 2022r.

07:00 - Za + Pawła Gładysz, ojca Karola i syna Marka.