Czwartek - 01 III 2023r.

07:00 - Za + Pawła Gładysz, ojca Karola i syna Marka.