Poniedziałek - 26 II 2023r.

18:00 - Za + Genowefę i Ryszarda Słomka.