Niedziela - 25 II 2024r.

11:00 - Za + Elżbietę Szewczyk w 4r. śm.
Roczek: Franciszek Gabriel.