Niedziela - 25 II 2022r.

09:00 - Za + Ryszarda Skorupa od kolegów i koleżanek RSK dział targowisk i parkingów.