Piątek - 23 II 2022r.

07:00 - Za + Annę, Romana Kuszowski, syna Henryka, żonę Elżbietę.