Czwartek - 22 II 2023r.

17:00 - Za + Genowefę i Wincentego Ibrom, rodziców z obu stron.