Czwartek - 22 II 2022r.

07:00 - Za + Jana i Marię Morgała, Zygmunta i Gabrielę Morgała, syna Beniamina, Ferdynanda Fyrlę, Anielę Morgała.