Niedziela - 18 II 2024r.

16:30 - Do Serca Pana Jezusa za przycz. MB Bolesnej z podz. za otrzymane łaski i zdorwie prosząc o dalsze błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. Z ok. 50r. ur. Ewy Piontek.