Sobota - 17 II 2024r.

18:00 - Do Op. B. za przycz MBNP. z podz. za orzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Gertrudy z ok.85r. ur.