Piątek - 16 II 2023r.

18:00 - Za + Hermana i Elżbietę Kacer, Irenę i Gerarda Sładek.