Piątek - 16 II 2022r.

18:00 - Za + Hermana i Elżbietę Kacer, Irenę i Gerarda Sładek.