Piątek - 16 II 2022r.

07:00 - Za + Tomasza i Gertrudę Niedobecki.