Piątek - 16 II 2023r.

07:00 - Za + Tomasza i Gertrudę Niedobecki.