Środa - 14 II 2022r. - Środa Popielcowa.

18:00 - Za + Eryka Kuchcik.