Środa - 14 II 2024r. - Środa Popielcowa.

07:00 - Do Op. B. za przycz MBNP. z podz. za orzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Magdaleny i Jolanty Kłapyta od rodziców.