Niedziela - 11 II 2023r.

11:00 - Za + Wacława Markiewka w 3r. śm.