Niedziela - 11 II 2023r.

09:00 - Za + Adelę Guzik w 9r. śm., męża Zygmunta, syna Mariana.