Sobota - 10 II 2023r.

18:00 - Za + Bogumiłę Kaczorkiewicz.