Poniedziałek - 05 II 2022r.

18:00 - Za + Paulinę Kołodziej, 2mężów, Rufina Hary, rodziców Wilhelma i Martę.