Niedziela - 04 II 2024r.

07:00 - Do MBNP i Anioła Stróża za otrzymane łaski z porśbą o dalsze i zdrowie w int. Zofii Groborz.