Niedziela - 04 II 2022r.

07:00 - Do MBNP i Anioła Stróża za otrzymane łaski z porśbą o dalsze i zdrowie w int. Zofii Groborz.