Niedziela - 28 I 2024r.

16:30 - Do Op. B. za przycz MBNP z podz. za otrz. łaski prosząc o dalsze i zdrowie z ok.90 r. ur. Józefa Skrzypca i Matyldy Morawiec.