Niedziela - 28 I 2024r.

11:00 - Do Op. B. za przycz MBNP z podz. za otrz. łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Anieli Korus z ok.ur.
Chrzest: Szymon Glücklich, Leon Strączek.