Sobota - 27 I 2024r.

18:00 - Za + Józefa Kieś w 10r. sm.