Sobota - 27 I 2024r.

15:00 - Do Op. B. za przycz MB Częstochowskiej z podz. za otrz. łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Bogdana Skupień z ok.50r. ur.