Środa - 24 I 2023r.

18:00 - Za + Annę i Antoniego Dąbek.