Poniedziałek - 22 I 2022r.

07:00 - Za + Józefa Rezner, brata Jana.