Poniedziałek - 22 I 2024r.

07:00 - Za + Józefa Rezner, brata Jana.