Niedziela - 21 I 2022r.

16:30 - Za + Jana Pendzich w 2r sm.