Niedziela - 21 I 2023r.

07:00 - Za + Huberta Szymura w 3r. śm.