Czwartek - 18 I 2022r.

07:00 - Za + Pawła Szulika, żonę Marię, syna Mariana.