Środa - 17 I 2023r.

18:00 - Za + Annę i Pawła Słomka.