Środa - 17 I 2024r.

07:00 - Za + Ryszarda i Annę Kuczera, + rodziców, syna Pawła, zięcia Jana.