Poniedziałek - 15 I 2022r.

18:00 - Za + Jana Owczorz.