Poniedziałek - 15 I 2023r.

18:00 - Za + Jana Owczorz.