Poniedziałek - 15 I 2024r.

07:00 - Za + Annę Gniady, męża Mieczysława.