Niedziela - 14 I 2022r.

16:30 - Za + Wiktorię Kondzielnik w 5r. śm.