Niedziela - 14 I 2023r.

11:00 - Za + Elżbietę I Stanisława Serwatka, Gabrielę synową.