Niedziela - 14 I 2024r.

09:00 - Za + Stefana I Helenę Wagner, syna Mariana, rodziców i rodzeństwo z obu stron.