Niedziela - 14 I 2022r.

07:00 - Za + Klarę Groborz.