Piątek - 12 I 2023r.

07:00 I - Za + Alojzego Przewoźnik, żonę Anastazję.
II - Za Dusze czyśćcu cierpiące.