Czwartek - 11 I 2022r.

07:40 - Za + Leona Matuszczyk.