Czwartek - 11 I 2023r.

07:40 - Za + Leona Matuszczyk.