Czwartek - 11 I 2023r.

07:00 - Za + Jadwigę Witosz.