Czwartek - 11 I 2022r.

07:00 - Za + Jadwigę Witosz.