Środa - 10 I 2024r.

07:00 I - Za Stanisława Putko, żonę Klarę i syna Jana.
II - Za Dusze czyśćcu cierpiące.