Środa - 10 I 2023r.

07:00 I - Za Stanisława Putko, żonę Klarę i syna Jana.
II - Za Dusze czyśćcu cierpiące.