Poniedziałek - 08 I 2024r.

07:40 - Za + Gertrudę Dudzik.