Poniedziałek - 08 I 2022r.

07:40 - Za + Gertrudę Dudzik.