Poniedziałek - 08 I 2023r.

07:40 - Za + Gertrudę Dudzik.