Poniedziałek - 08 I 2024r.

07:00 - Do Op.B. Za prz. Dzieciątka Jezus z podz. za otrz. łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Róży Dziuba z ok. ur.