Niedziela - 07 I 2023r.

07:00 - Za + Pawłą Drzeniek, żonę Marię.