Niedziela - 07 I 2024r.

07:00 - Za + Pawłą Drzeniek, żonę Marię.